Directori d’abastiment agroecològic

Trobareu els contactes de projectes de producció del sector agroecològic

Enfortim les xarxes!

Aquest mapa i directori recull contactes de productores i petites distribuïdores del territori per tal de facilitar l’enllaç amb consumidores que vulguin abastir-se de producte local i també amb altres productores i xarxes alimentàries locals que vulguin establir sinergies.

Abastiment Agroecològic és un projecte que sorgeix durant la primavera-estiu de 2020 de la mà d’Arran de terra i Pam a Pam, amb l’objectiu de donar suport a les xarxes agroecològiques dels diferents territoris de Catalunya a través de:

  • Visibilitat al directori de pagesia i mapa d’experiències en situació d’emergència
  • Suport en la cerca de solucions urgents i a mitjà termini per a la distribució agroecològica
  • Facilitació de l’enllaç a nivell local amb altres productors/es, distribuïdores, grups de consum, petit comerç, supermercats cooperatius, etc.
  • Difusió i pressió política per reforçar a la petita pagesia i rectificar mesures que afecten greument a la Sobirania Alimentària durant l’estat d’alarma causat per la covid-19.

Mapa de projectes agroramaders i artesanals

Les iniciatives en emergència hi apareixen en color vermell

Cerca al directori d´abastiment agroecològic: