Política de privacitat

Informació legal LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), manifestem que aquest és un projecte de dinamització d’economia solidària i l’agroecologia de l’Associació Xarxa d’Economia Solidària (en endavant XES) amb CIF G63881031 i domiciliada a Carrer Casp, 43 baixos, 08010 Barcelona. Aquest projecte és compartit amb Arran de Terra cooperativa i la cooperativa Aresta. Us animem a llegir tota la regulació respecte a la privacitat i termes legals que consta en la nostra web en la pàgina on et trobes de política de dades i en la d’avís legal.

Condició d’usuària

Aquesta web té per finalitat ser un espai de treball compartit de les xarxes alimentàries locals del territori català, i amb aquesta finalitat podran donar-se d’alta el o la representant de la xarxa que es vulgui inscriure com INICIATIVA si desitja ser publicada en aquesta web i editar part del contingut que apareix a la teva fitxa. També podran participar de la intranet, que conté un fòrum, uns grups de treball i un apartat de recursos compartits. L’accés a aquesta intranet es farà a partir d’un formulari.

En donar-se d’alta com a usuària de la intranet s’accepta de forma expressa el tractament d’aquestes dades per la propietària d’aquesta web, qui les tractarà sota la seva responsabilitat amb la finalitat de gestionar les persones que redacten i aporten contingut a la web.

En qualsevol cas, es podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-te, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en les adreces indicades de les responsables o a hola@pamapam.org. Així mateix, també es podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o posar-te en contacte amb la persona delegada de protecció de dades d’aquesta entitat a hola@pamapam.org.

Iniciatives usuàries

En el cas de constar en la web com a iniciativa (punt al mapa), es disposarà d’un perfil d’usuària en la nostra web, on s’accedirà amb una contrasenya personal, secreta i intransferible, que caldrà que sigui custodiada de forma diligent. Sota la denominació de la vostra iniciativa es podran incorporar els resultats d’una entrevista respecte a la iniciativa, així com les dades i imatges de les persones que en formen part o les seves marques o logotip. Per això, en formar part accepteu la publicació d’aquestes dades i imatges sota les llicències de creative commons d’aquesta web. En qualsevol cas, podreu modificar, eliminar o esborrar les imatges o dades publicades per tal de mantenir-les actualitzades o per respectar els vostres interessos i drets. Aquestes dades podran ser publicades en la web i seran conservades sempre que ostenteu la condició d’usuària.

En qualsevol cas, podreu indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-te, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en les adreces indicades de les responsables o a hola@pamapam.org. Així mateix, també podreu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o posar-vos en contacte amb la persona delegada de protecció de dades d’aquesta entitat hola@pamapam.org.

També caldrà que, en cas que conegueu o sospiteu de l’ús de la vostra contrasenya per tercers, la modifiqueu de forma immediata a la vostra àrea personal de la web o notificar-ho immediatament a hola@pamapam.org perquè procedeixi a la seva modificació. Es recomana no emmagatzemar la contrasenya en els dispositius per tal de poder garantir sempre la identitat de la usuària que accedeix.