Aquest dissabte 2 d’abril hem fet una trobada de les xarxes que formen part d’Einateca Agroecològica. També hi hem convidat alguns projectes de distribució compartida d’aliments en diversos territoris (com Rutes Compartides, Fem-ho fàcil o projectes del Camp de Tarragona i Sabadell) per veure reptes i necessitats comunes.

A Can Poc Oli, Manresa, vam reunir-nos per posar en comú necessitats i reptes de la distribució compartida. També vam parlar d’eines de suport mutu, visibilització i governança i vam conèixer les experiències de Red de municipios por la agroecologia, GIASAT i Ganaderas en Red. Finalment, vam aprovar una adaptació del qüestionari de Pam a Pam per a projectes agroecològics.

A la reunió es va acordar com a prioritari continuar treballant des de l’Einateca Agroecològica en la distribució i logística d’aliments de petits projectes. En un segon terme, es vol continuar fent visibles aquestes alternatives de consum i pensant en els criteris que les defineixen. Amb tot això, es pot fer certa incidència per enfortir la comercialització i extreure propostes més clares a fer de cara a les persones consumidores.