DISTRIBUCIÓ i
COMERCIALITZACIÓ

La comercialització i la distribució són dues peces fonamentals dels circuits curts estretament vinculades entre elles

Alhora, representen un repte important als projectes de producció i elaboració agroalimentària, que els úlltims anys han plantejat propostes col·lectives i innovadores per donar resposta a les necessitats del sector. Estratègies logístiques, noves i velles infraestructures, economia social i solidària són alguns dels ingredients dels processos en marxa!

Rutes compartides

Recursos