PRODUCCIÓ

Els projectes productius són agents claus a les xarxes alimentàries locals

Sense pagesia no hi ha sobirania alimentària. Un ofici que ens proveeix d’aliments, manté viu el territori i s’enfronta cada dia a reptes socials, econòmics i ecològics.

En aquesta pàgina, localitzem petits i mitjans projectes agraris del territori i les principals xarxes alimentàries locals presents a Catalunya. També recollim recursos per conèixer millor el sector i construir models productius agroecològics.

Mapa de projectes agroramaders i artesanals